the NachtKabarett

This is a translation.
For the original article, click here.
Bookmark and Share

Alkuperäinen kirjoitus ja sisältö © Nick Kushner (ellei toisin mainita)
Käännös: TheMagician

'Adam Kadmonin Pää', kuten se oli nähtävissä MarilynManson.com sivustolla vuoden 2000 puolivälissä, edeltäen Holy Wood albumin julkaisua.

Kuten albumin kuvamateriaaleista voi havaita, yksi tarinan aspekteista, jonka Manson päätti illustroida Holy Woodin vertauksena, kertoi hänen ruumiillistumansa 'Adam Kadmonista,' joka Kabbalistisessa perinteessä on Eedenin Puutarhan Aadam (Aatami), ensimmäinen sekä ikoninen mies.

Kukin albumin neljästä osiosta on merkitty kirjaimin, jotka muodostavat sanan 'ADAM', kuten MarilynManson.com sivuston valikossa kyseisen ajanjakson aikana. Adam Kadmonin konsepti sisältää monta kompleksia okkultista, vertauskuvallista, alkemista ja Kabbalistista yhteyttä, jotka on hahmoteltu alla supistetussa muodossa. Holy Woodin tarinassa Manson kuitenkin hahmottelee puoliomaelämäkerrallisen hahmon kasvun, joka tunnetaan Adam Kadmonina, joka näkee maailman tekopyhyyden, uskontojen sairaan kuoleman palvonnan, kuuluisuuden kultin ja päättää aloittaa vallankumouksen muuttaakseen maailmaa. Adam Kadmonin ruumiillistuma tehtiin myös osittain illustroimaan pojan naiivisuuden ja syyttömyyden määrää, joka katsoo maailmaa objektiivisesta näkökulmasta, jota on usein vaikeaa nähdä jos on täysin vaipunut siihen.

Sanoituksellisesti Adam Kadmoniin viitataan ajoittain myös epäsuorasti, kuten kappaleessa 'Cruci-Fiction in Space', "The atom of Eden, was the bomb" (suom. "Eedenin atomi, oli pommi"). Paitsi selvä 'atomin' ja 'Aadamin' samankaltaisuus, myös Kabbalistisessa näkemyksessä maailman synnystä Raamatun Aadamin sanotaan olevan vertauskuva ensimmäisen 'atomin' synnylle, universumin ensimmäiselle rakennuspalikalle. Holy Woodin tarinassa 'Eedenin Aadamin' ollen 'pommi' on kaksinaisesti myös vertauskuva Mansonin puoliomaelämäkerralliselle johtohahmolle päättää tuhota niiden maailman, jotka ovat luoneet sen maailman, joka on alistanut häntä koko elämänsä ajan. Lisäksi, Mansonin viittaus Aadamiin Holy Woodin, Mechanical Animalsin ja Antichrist Svperstarin hahmottelemassa tarinassa on näiden kolmen albumin muodostaman Triptyykin hahmotteleman muodonmuutoksen progeneesi. Aadamin ollen Omegan vastakohta, Mechanical Animals albumin ruumiillistuma, joksi Aadam lopulta kehittyi; täten illustroiden Ilmestyskirjan jaetta:

Minä olen A ja O, alku ja loppu
Johanneksen ilmestys 1:8
'Adam Kadmonin Pää', otettu Israel Regardien kirjasta 'The Tree Of Life' (Elämänpuu) Alkuperäinen piilotettu linkki TheLambOfGod.com sivustolle viralliselta Marilyn Manson keskustelualueelta kesällä 2000.
MarilynManson.com sivuston valikkonapit Holy Wood ajanjakson aikana. Lue MarilynManson.com - Holy Wood Ajanjakson Kuvamateriaali.

Kuten aiemmin mainittiin, Elämänpuu on diagrammi, tai mikrokosmos, joka symbolisesti kuvaa Kabbalistin tai Alkemistin kehitystä. Tämä kehitys on kuitenkin jaettu Neljään osioon, tai Neljään Maailmaan: Tekemisen Maailmaan, Muovaamisen Maailmaan, Luomisen Maailmaan ja Perikuvalliseen Maailmaan, jotka kukin määräävät kehityksen tasoa. Kuten yltä myös tulee ilmi, Elämänpuu vastaa ihmiskehoa. Elämänpuun alemmat maailmat ovat tiheämpiä, kirjaimellisimpia ja kuten ne kuvataan alempana ihmiskehossa, ne vastaavat ja kuvaavat alempia aisteja ja olemassaolon tiloja. Päinvastaisesti, ylemmät maailmat vastaavat ihmiskehossa ylemmäs ja ne ovat enemmän eteerisiä, jumalallisia ja hengellisiä ja aivan kuten Keter, ylin Sefirot tai hengellisen saavutuksen tila lepää aivan pään yläpuolella se kuvaa lähintä olemassaolon tilaa "jumalan" kanssa. Ja yhtyen tähän teemaan, kuhunkin maailmaan kuuluu kirjain Tetragrammista, IHVH, (hyppää alas) tai vastaten, kuten käsiteltävässä aiheessa, kirjain nimestä 'ADAM' kuvaamaan kutakin kehityksen vaihetta.

Nämä Neljä Maailmaa ovat pelkästään toinen tapa kuvata hengellisen evoluution ja muodonmuutoksen vaiheita. Toinen tapa kuvata ne on Elämänpuussa toistensa päällä hahmottelemaan niitä tarkemmin; kunkin maailman, muodonmuutoksen vaihe, vaatii omat erilliset näkökohdat, joiden kanssa niiden pitää olla tekemisissä, sillä mikään ei ole yksinkertaista ja perittyä elämässä. Tämä diagrammi Holy Woodissa on toinen tapa kuvata muodonmuutoksen iänikuista teemaa, joka on niin olennainen osa Mansonin taidetta.

"When One World Ends Something Else Begins But Without A Scream...."
(suom: "Yhden maailman loppuessa jotain muuta alkaa, mutta ilman huutoa...")

Kabbalan Neljä Maailmaa, kuten ne on Holy Woodin vihkosessa
Elämänpuu ja Kabbalan Neljän Maailman vastaavuudet. Oikealla, demonstroiden jatkuvuutta Puusta toiseen päällekkäin. Otettu Israel Regardien kirjasta 'A Garden Of Pomegranates'.

Elämänpuu kuvattuna tai asetettuna ihmismuotoon on usein viittaus Adam Kadmoniin, tai Taivaalliseen Ihmiseen, "ja sisältää kaikki sielut, henget ja älykkyydet koko maailmankaikkeudessa" (otettu Israel Regardien kirjasta 'The Tree Of Life')

Koskien näiden maailmojen progressiota ja hahmotelmia, 'The Tree Of Life' kirjasta, "Sefirotin kokonaisuus Perikuvallisessa Maailmassa käsittää hengellisen tietoisuuden korkeimman tason, tietoisuuden ensimmäisen esiintymisen Ain Sophista ('ääretön', synonyymi Jumalalle - NK:n lisäämä huomautus). Evoluution prosessin edetessä, Adam Kadmon vähitellen projisoi itsensä syvemmälle materiaan, jonkin verran tiheämpänä, sen yhtenäisyys näennäisesti hajautetaan osiin, kuvastetaan moniin näkökohtiin, muodostaen Luovan Maailman. Tässä maailmassa Macroprosopuksen luovan mielikuvituksen sisältävää suunnitelmaa kehitetään pidemmälle, sen erilliset älynväläykset tai ideat peitetään sille kuuluvan sfäärin hienon substanssin tilalla. Tässäkin kokonainen Elämänpuu kehitetään mietteiden heijastamisella. Luovasta Maailmasta Puu projisoidaan kolmannelle tasolle Muovaavaan Maailmaan, jossa Logoksen mielikuvitukselliset ideat, hengelliset monadiset kipinät on jo valmiiksi peitetty Luovan Maailman hienovaraisella mentaalisella substanssilla, muodostetaan lopullisiin yhtenäisiin kokonaisuuksiin, astraalimalleihin, jotka synnyttävät tai toimivat fyysisen maailman vakaina perustuksina. Fyysinen Maailma on neljäs ja viimeinen taso ja kuten Muovaavan Maailman kristallisoitunut projisointi on kaikkien ylempien maailmojen yhteenveto sekä konkreettinen kuvaus."

Teema, joka palaa samaan konseptiin kuin yllä, 'It Is Finished When Seven Are One', kaiken ollessa täydellinen.

Oikealla; Adam Kadmon: Androgyyni. Korrelaatio, joka lisää toisen ulottuvuuden Mansonin samaistumiseen Aadamiin ja Androgyyniin / Merkuriukseen läpi Holy Woodin ajanjakson. Illustraatio H.P. Blavatskyn kirjasta 'Book II: 'Theology' of Isis Unveiled', 1800-luvun venäläinen mystikko, jonka Manson siteerasi olleen inspiraationa monille Holy Woodin teemoille ja viittauksille, erityisesti hänen toinen tunnettu kirjansa 'The Secret Doctrine'.

"Kymmenen sefiraa eivät ainoastaan muodosta ensimmäisen ihmisen Adan Cadmonin kosmista kehoa kolmella aivoja korkeammalla olevalla kammiolla ja seitsemällä raajalla vaan Isaac Lurian oppien mukaan yksittäiset sefirat ovat myös mystisen kasvon heijastumia, kukin korostaen tiettyä aspektia. Ylintä Sefiraa, Keteriä, kutsutaan 'esi-isäksi' tai 'pyhäksi vanhuudeksi' tai 'universumin tähdeksi'. Hänestä riippuu kaikkien asioiden elämä Zoharin mukaan ja hänen pääkallonsa kaaresta kaste virtaa lakkaamatta alempaan taivaaseen: Ruusuristiläisten nektariin, filosofien merkuriukseen.

"C. Knorr von Rosenroth, Kabbala denudata, Sulzbach, 1684"

Alchemy & Mysticism: The Hermetic Museum kirjoittanut Alexander Roob

 

Lue lisää Adam Kadmonista ja Alkemiasta TheLambOfGod.com osiosta.

 

 

Aadamin Syntiinlankeemus ja Punaisesta Maasta

Järjestyksessä, Holy Woodin (In The Shadow Of The Valley Of Death) neljäs ja kolmas osio

"Ylimielisen Luciferin taivaallinen kapinointi, hänen myöhempi karkotus synkkään hornaan ja Aadamin Syntiinlankeemus, kevyesti liittyen siihen, muodostavat Hermeettisen Filosofian aloituspisteen. Sillä nämä kaksi kosmista katastrofia loivat elementtien 'primateriaalisen' kaaoksen, joka muodostaa aloitusmateriaalin Teokselle."

"Artisti kohtaa yli-inhimillisen tehtävän palauttaa tämän 'synkän kyhmyn' takaisin sen alkuperäiseen paratiisimaiseen tilaan täydellisen sublimaation avulla. 'On selvää, että Maa, jonka Jumala alkuperäisesti loi, oli kokonainen ja täydellinen ja kuten Viisasten kiven luonne ja hyveellisyys(...). Kun ihminen lankesi, Jumala suuttui ja kirosi..."

'PUNAINEN MAA' (Aadam periytyy Hepreasta: Adama, 'PUNAINEN MAA.'

Tätä pidettiin viittauksena lapiksen punaisuuteen), hän tuhosi sen luontaiset suhteet, muutti homogeenisyyden heterogeenisyydeksi sekä muutti sitä ottamalla elementit materiaalin törkeään yhdistämiseen, josta seuraa korruptio ja kuolema.' (Julius Sperber: Deutsches Theatrum Chemicum II, Nürnberg, 1730)

"Mystikko Jacob Böhmen 1600-luvun alkupuolen kirjoitusten mukaan, se oli Lucifer, joka sytytti tulen luonnossa lietsoen Jumalan vihaa hänen ylimielisyydellään, ja 'ihanasta rakkaudesta, joka syntyi elämän salamassa (...) tuli kuoleman pistos; savesta tuli kivien kova nakutus, kärsimyksen talo'. (Böhme, Aurora, 1612)

"Aadamin Syntiinlankeemus veti mukanaan ihmisen syntiinlankeemuksen alkuperäisestä, sisäisestä yhtenäisyydestä vastakohtien ulkoiseen maailmaan. Kabbalististen oppien mukaan, jonka toi esille Paracelsus ja Böhme,

Ur-Adam oli androgyyninen: 'hän oli mies ja nainen samanaikaisesti (...)

...täysin viaton siittämisessä. Hän pystyi synnyttämään partenogeenisesti tahdosta (...) ja hänellä oli keho, joka kykeni kulkemaan läpi puiden ja kivien.

"Jalo lapis philosophorum (Viisasten kivi) olisi ollut hänelle yhtä helppo löytää kuin rakennuskivi." (Böhme, Vom dreyfachen Leben, Amsterdam, 1682)

"Feminiinisyys, joka oli olennaista Aadamissa, ennen kuin se erotettiin hänestä nukkuessaan, oli hänen taivaallinen puoliso Sofia (viisaus). Blake kutsuu häntä 'Emanaatioksi'.

"Kun Aadam oli 'kuvitellut' itsensä ulkoiseen maailmaan Syntiinlankeemuksessa, täten menettäen hänen astraalisen valoruumiinsa aistilliselle 'toukalle,' hänen kumppaninsa sekä kohtunsa jättivät hänet. Siitä lähtien hänen olemassaolonsa on ollut hämärää ja epäaitoa, varjo entisestään (aave, miespuoli).

"Jacob Böhmen ideoiden korkeatasoinen abstraktisuus sekä hänen hallusinoiva lingvistinen muodollisuus inspiroi useita lontoolaisen Nürnbergilaisen teosofin Dioysos A. Freherin (1649-1728) illustraatiosarjoja, joita Blake piti arvoltaan korkeampana kuin Michelangelon kuvalöytöjä."

Alchemy & Mysticism: The Hermetic Museum kirjoittanut Alexander Roob

 

 

MarilynManson.com valikkonapit Holy Wood ajanjakson aikana
"Toinen Zoroasterin symboli oli Senemira - Paha Periaate, jota kuvaa kirjain A - Alfa - ympyrän sisällä, jota ympäröi pentagrammi salamoiden korostamana"
The Complete Book Of Amulets & Talismans, kirjoittanut Migene González-Wippler

 

"Zoroaster tai Zarathustra (628-551 eaa.) oli Iranilainen uskonnollinen johtaja ja uskonpuhdistaja, pappi ja Zarathustralaisuuden, tai Parsiiamin, kuten se tunnetaan Intiassa, perustaja. Mooseksen ja Hermes Trismegistoksen (katso TRISMEGISTOS) tavoin Renessanssifilosofit pitivät Zoroasteria yhtenä maailman mahtavimmista henkisistä opettajista - the prisci theogici - joka oli enteillyt Kristuksen oppeja."
The Tree Of Life, kirjoittanut Israel Regardie

 

Kreikan mytologian mukaan, Horaita ('tunti' kreikaksi) kunnioitettiin syvästi vuodenaikojen Jumalattarina, sekä ajan taivaallisina mittaajina. Kaksitoista Horaita olivat holhoovaisia Jumalattaria, joille kullekin oli annettu eri tunti päivästä; auringonnoususta auringonlaskun viimeisiin hetkiin. Koska muinaiskreikkalaiset eivät pystyneet mittaamaan aikaa yhtä tarkasti kuin me tänäpäivänä pystymme, kullekin kahdestatoista Horaista annettiin tietty tunti päivästä suhteessa Auringon liikkeisiin Taivaalla. Horaiden uskottiin seuranneen Heliosta, joka ajoi kultaisilla sotavaunuillaan halki taivaan erottaen päivän yöstä.

Neljä Horaita, jotka Manson mainitsi Holy Woodin aikana lisäsivät taas toisen elementin jo valmiiksi monipuoliseen Adam Kadmoniin. ADAM ei ainoastaan ollut taivaallinen mies, kuten Kabbalassa kuvaillaan, sekä Elämänpuun todellisen muodon edustaja, vaan hänen nimensä oli myös akronyymi neljälle Horaille, jotka olivat osa Mansonin luovaa näkemystä. Neljä Horaita olivat:

ANATOLE - Auringonnousun tunti
DYSIS - Auringonlaskun tunti
ARKTOS - Viimeisen valon tunti
MESEMBRIA - Keskipäivän tunti
"Nämä neljä ottivat vastaan kaksitoista heitä ympäröivää Horaita, Khronoksen tyttäret, kolmisten ympäröiden väsymättömän Ajomiehen tulista valtaistuinta kehässä, Helioksen palvelijat, jotka palvelevat hänen kiiltävää ajoneuvoaan, lichtgangin papittaret vuorotellen: sillä he kumartavat orjamaisin niskoin universumin muinaiselle johtajalle."
Kreikkalainen Eepos "Nonnus, Dionysiaca", noin 400-luvulla, jKr.

Temaattisesti Manson valitsi nämä tietyt Horait vahvistamaan uudelleensyntymisen ja uudistumisen lukuisat elementit, jotka olivat jo osa Triptyykkiä. Ihmiset Maan päällä ovat jo aikansa alusta asti pystyneet jäljittämään auringon selvän etenemisen halki taivaan paljain silmin. Tämä on jälleen toinen illustraatio jatkuvasta teemasta, jota muodonmuutos sekä uudelleensyntyminen rinnakkaistaa Triptyykissä.